تمامی فعالیت ها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و ستاد ساماندهی می باشد